Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ИЗПИТИ СЕПТЕМВРИ/ 17.09.-25.09.2020 / SEPTEMBER EXAMS

1.РЕГЛАМЕНТ 2. РЕГЛАМЕНТ ОСВОБОДЕНИ

1.RULES FOR SUMMER FINAL EXAMS IN ANATOMY AND HISTOLOGY

2. NEW RULES FOR EXEMPTED STUDENTS

ЗАПИСВАНЕ ПОРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЛЯТО 2019-2020

REGISTRATION FOR SUMMER RESIT EXAMS 2019-2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________

EMAIL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ / FOR REGISTRATION - JLIB_HTML_CLOAKING

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗПИТА НА 2.09.2020РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА НА 2.09.2020

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 2.09.2020: 17326 – Добър 4; 17350 – Среден 3

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ /   INSTRUCTIONS FOR THE RESIT FINAL EXAMS

________________________________________________________________________________________________

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 2020 / LATE RESIT FINAL EXAMS

____________________________________________________________________________________________________________________________________

NB!!! ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕТО НА МАСКА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА В АУДИТОРНИЯ КОМПЛЕКС. (ВАЖИ ЗА ПРИСЪСТВЕНИТЕ ИЗПИТИ)

__________________________________________________________________________________________________

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

Излезе новото подобрено издание на Фотографския атлас!!!

The new updated edition of The Photographic Atlas is in the bookshop now!!!

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information