Начало

Welcome

Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология

Department of Anatomy, Histology and Embryology

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

КАТЕДРА ПО АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ

бул. Васил Априлов  15A,  Пловдив 4002, България

тел.: + 359 32 602 277, 359 32 602 324, 359 32 602 409

email: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Заповед № 1  /10.09.2014

Определям следната дати за провеждането на ликвидационната изпитна сесия на учебната 2013/2014, г. в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология.


17.09.2014 год. – Анатомия -  мед. сестри и акушерки, мед. лаборанти

Начало на изпита 16.30 ч. - І аудитория


18.09.2014 год.   - Анатомия І част

Начало на изпита 14.30  ч. в Катедрата


19.09. 2014 – ЦХЕ медици + стоматолози +  анатомия медицински колеж + хистология мед. лаборанти

Начало на изпита 14.30 ч. за ЦХЕ медици + стоматолози в Катедрата

Начало на изпита 14.00 ч. за медицински колеж – VІ аудитория


23.09.2014 - Анатомия  ІІ част

Начало на изпита14.30 в Катедрата


24.09. 2014   - Анатомия – дентална медицина

Начало на изпита 14.30 ч. в Катедрата


24.09.2014 – Анатомия фармацевти

Начало на изпита 16.30 ч. – ІІІ аудитория


Записване в канцеларията на Катедрата от 10.00 до 12.00 часа.


Ръководител на Катедра АХЕ:

/Проф. д-р Стефан Сивков, дм/

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

TOPICS FOR ESSAYS ON INTERNAL ORGANS & REGIONAL ANATOMY FOR THE DENTAL STUDENTS! - Dates will be announced later.

 

ПЪТНА КАРТА: ДЕНТАЛНА; ДЕНТАЛНА МИКРО; МЕДИЦИ І;

МЕДИЦИ МИКРО; МЕДИЦИ ІІ

 

ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ


Free Joomla Extensions"><

За студентите

Този атлас ще ви е необходим и през четирите семестъра в катедрата - изключително полезно помагало за подготовката ви за всички практични тестове и изпити! Може да го намерите в книжарницата срещу МУ на бул. "В. Априлов".
View Map

Additional information