Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!


АКТУАЛНО   /  UP-TO-DATE


NB!!! СПИСЪК НА ОСВОБОДЕНИТЕ ОТ 3 СЕМЕСТЪР (ЦНС И ТОПОГРАФИЯ НА ГЛАВА) 2018 NB!!!

NB!!! List of students 2nd year dental medicine who are exempted from 3rd semester - Nervous system and Head NB!!!


Списък на студентите от 2 курс дентална медицина,Освободени от раздел Вътрешни органи и Топографска анатомия 2018

List of the students 2nd year dental medicine who are exempted from Internal organs and Topographic anatomy – 2nd semester

 


 

Крайни резултати / Final results:

 

Дентална медицина 2 курс / Denatal medicine 2nd year

______________________________________________________________________________________________

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

Additional information