Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!


АКТУАЛНО   /  UP-TO-DATE

ЛЕКЦИЯТА ЗА 1 МЕДИЦИ НА 11.04.2019 НЯМА ДА СЕ ПРОВЕДЕ!!!

THE LECTURE FOR 1ST YEAR MEDICAL STUDENTS ON 12TH OF APRIL IS CANCELLED - NEXT LECTURES ARE FOLLOWING THE SCHEDULE TIME!!!

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОДА - 1семестър 2019:

NB!!! - ИМА ПРОМЯНА В ДАТА НА ИНТЕРВЮТО NB!!! -

Интервюто по представената тема ще се проведе на 18.04.2019г. от 10.00 ч в
Катедра по анатомия, хистология и ембриология

 

EXEMPTIONS LOCOMOTORY - 1st semester 2019:

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!!! -

The presentation and discussion on the essay will be on 19th of April, 2019,
11.30 h at Prof. Sivkov's office

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВО - 3 семестър 2019

EXEMPTIONS INTERNAL ORGANS - 3 semester 2019


СПИСЪК НА ИЗПИТНИТЕ МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ - ОРГАННА ХИСТОЛОГИЯ за

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-2018


_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

 

RECOMMENDED BOOKS:

SOBOTTA ANATOMY TEXTBOOK WILL BE AVAILABLE IN THE LIBRARY SOON!

 

Additional information