Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________

Важно Съобщение

За освободените студенти от 2 курс медицина

за зимен семестър на учебната 2019-2020 година

Вътрешни органи

Есетата на освободените студенти от 2 курс медицина

за зимен семестър на учебната 2019-2020 година

ще бъдат оценени на базата на писмените работи без провеждане на устна презентация

предвид настоящите обстоятелства.

Important announcement

For exempted students 2nd year medicine

Winter semester 2019-2020

Internal organs

The essays of the exempted students 2nd year medicine

for winter semester of 2019-2020 academic year

will be evaluated without oral presentations because of the present circumstances.

_______________________________________________________________________

ОСВОБОДЕНИ 1 СЕМЕСТЪР 1 КУРС МЕДИЦИ 2019/20

EXEMPTIONS 1ST SEMESTER 1ST YEAR MEDICINE 2019/20

 

ОСВОБОДЕНИ 1 СЕМЕСТЪР 2 КУРС МЕДИЦИ 2019/20

EXEMPTIONS 1ST SEMESTER 2ND YEAR MEDICINE 2019/20

Важно! Important! - Ново изискване за освободените 2 курс / New requirement for exempted-2nd year medicine

________________________________________________________________________________________________

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

Излезе новото подобрено издание на Фотографския атлас!!!

The new updated edition of The Photographic Atlas is in the bookshop now!!!

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information