Начало

Welcome

Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология

Department of Anatomy, Histology and Embryology

 

График макро График микро

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕМИ ПО АНАТОМИЯ (ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ И ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЯ) ЗА СТУДЕНТИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2 КУРС, ОСВОБОДЕНИ ОТ ТОЗИ РАЗДЕЛ   /90%/

_____________________________________________________________________________________________________________________

TOPICS FOR ESSAYS ON INTERNAL ORGANS & REGIONAL ANATOMY FOR THE DENTAL STUDENTS!

 

ПЪТНА КАРТА: ДЕНТАЛНА; ДЕНТАЛНА МИКРО; МЕДИЦИ І;

МЕДИЦИ МИКРО; МЕДИЦИ ІІ

 

ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ


Free Joomla Extensions"><

За студентите

Този атлас ще ви е необходим и през четирите семестъра в катедрата - изключително полезно помагало за подготовката ви за всички практични тестове и изпити! Може да го намерите в книжарницата срещу МУ на бул. "В. Априлов".
View Map

Additional information