Начало

Welcome

Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология

Department of Anatomy, Histology and Embryology

___________________________________________________________________________________________________

Теми за презентация на студентите с резултат 90% и повече върху ЦНС!

Инструкции за ЦНС - презентации!!!

Теми за презентация на студентите с резултат 90% и повече върху Топографска анатомия!

Инструкции за Топографска - презентации!!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOPICS FOR ESSAYS ON NERVOUS SYSTEM

TOPICS FOR ESSAYS ON REGIONAL ANATOMY

Information of the names of students, time and place of discussion - first year!!!

Information of the names of students, time and place of discussion - second year!!!

 

TOPICS FOR ESSAYS ON INTERNAL ORGANS & REGIONAL ANATOMY FOR THE DENTAL STUDENTS!

______________________________________________________________________________

ПЪТНА КАРТА: ДЕНТАЛНА; ДЕНТАЛНА МИКРО; МЕДИЦИ І;

МЕДИЦИ МИКРО; МЕДИЦИ ІІ

 

ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ


Free Joomla Extensions"><

За студентите

Този атлас ще ви е необходим и през четирите семестъра в катедрата - изключително полезно помагало за подготовката ви за всички практични тестове и изпити! Може да го намерите в книжарницата срещу МУ на бул. "В. Априлов".
View Map

Additional information