Начало

Welcome

Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология

Department of Anatomy, Histology and Embryology


ВАЖНО!!! - Колоквиумът по цитология за I курс медицина и I курс  дентална медицина се премества с една седмица назад  между  24.10-28.10 (след темата многослойни епители,жлезист епител).

 

ИЗЛЕЗЕ НОВИЯТ ДВУЕЗИЧЕН ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ

THE NEW BILINGUAL PHOTOGRAPHIC ATLAS IS NOW AVAILABLE

 

ПЪТНА КАРТА: ДЕНТАЛНА; ДЕНТАЛНА МИКРО; МЕДИЦИ І;

МЕДИЦИ МИКРО; МЕДИЦИ ІІ

 

ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ


Free Joomla Extensions"><

За студентите

Този атлас ще ви е необходим и през четирите семестъра в катедрата - изключително полезно помагало за подготовката ви за всички практични тестове и изпити! Може да го намерите в книжарницата срещу МУ на бул. "В. Априлов".
View Map

АТЛАС НА МОЗЪКА

ATLAS OF THE HUMAN BRAIN

________________________________________________________________________________________

Клинична Невроанатомия

Jpeg - Kitova

Additional information