Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Освободени  2 семестър дентална медицина

Exemptions Dental Medicine 2 semester 2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ИЗПИТНИТЕ МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ -

ОРГАННА ХИСТОЛОГИЯ за

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Януарска изпитна сесия 2020

Winter Final Exams 2020

_______________________________________________________________________________________________________________________

ГРАФИК ЗАВЕРКА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020

STUDENTS BOOKS SIGNATURE SCHEDULE WINTER SEMESTER 2019/2020

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

Излезе новото подобрено издание на Фотографския атлас!!!

The new updated edition of The Photographic Atlas is in the bookshop now!!!

 

RECOMMENDED BOOKS:

SOBOTTA ANATOMY TEXTBOOK WILL BE AVAILABLE IN THE LIBRARY SOON!

 

Additional information