Начало

Welcome

Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология

Department of Anatomy, Histology and Embryology

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Освободени 1 медици Exempted 1st year

Освободени 2 медици Exempted 2nd year - Променена е датата за презентиране на есетата за студентите 2 курс медицина

от раздел ВО!!! The date for the oral presentation of thessays on Intenal Organs for 2nd yr is changed!!!

______________________________________________________________________________

 

ПЪТНА КАРТА: ДЕНТАЛНА; ДЕНТАЛНА МИКРО; МЕДИЦИ І;

МЕДИЦИ МИКРО; МЕДИЦИ ІІ

 

ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ


Free Joomla Extensions"><

За студентите

Този атлас ще ви е необходим и през четирите семестъра в катедрата - изключително полезно помагало за подготовката ви за всички практични тестове и изпити! Може да го намерите в книжарницата срещу МУ на бул. "В. Априлов".
View Map

АТЛАС НА МОЗЪКА

ATLAS OF THE HUMAN BRAIN

________________________________________________________________________________________

Клинична Невроанатомия

Jpeg - Kitova

Additional information