Начало

Welcome

Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология

Department of Anatomy, Histology and Embryology

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ - КАТЕДРА АНАТОМИЯ

 

КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗПИТ ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ

Освобождаване / Exemption - Медици 1 / Medicine 1; Медици 2 / Medicine 2

CRITERIA FOR EXEMPTION FROM THE FINAL EXAM OF ANATOMY AND HISTOLOGY


ДВУЕЗИЧЕН ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ

BILINGUAL PHOTOGRAPHIC ATLAS OF ANATOMY

ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ


Free Joomla Extensions"><

За студентите

Този атлас ще ви е необходим и през четирите семестъра в катедрата - изключително полезно помагало за подготовката ви за всички практични тестове и изпити! Може да го намерите в книжарницата срещу МУ на бул. "В. Априлов".
View Map

ПЪТНА КАРТА: ДЕНТАЛНАДЕНТАЛНА МИКРО; МЕДИЦИ І;

МЕДИЦИ МИКРО; МЕДИЦИ ІІ

АТЛАС НА МОЗЪКА

ATLAS OF THE HUMAN BRAIN

________________________________________________________________________________________

Клинична Невроанатомия

Jpeg - Kitova

Additional information