Начало

Welcome

Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология

Department of Anatomy, Histology and Embryology

 

СЪОБЩЕНИЕ

Студентите от втори курс Дентална медицина, освободени от раздел Вътрешни органи и Топографска анатомия, трябва да представят написаните есета:

10 до 14 група на 12.12.14 г /петък/ от 13.00 часа пред проф. д-р Ивета Коева, дм

1 до 9 група на 16.12.14 г /вторник/ от 8.30 часа пред доц. д-р Слави Делчев, дм

 

Изготвил: Д-р Петлешкова

/гл. асистент по учебната дейност/

26.11.2014 г.

English Dental Study Essay Presentation on Internal Organs and Topography

The essay presentation on 12/12/14 at 13.00h with prof. Koeva will be for the following students from gr 18: Maria-Antoaneta Bojilova 2099, Jaccopo Palazo 2115, Diego Baldacin 2116, and Tachaini Balakumar 2127!
Assya Zaman 2135, Elissavet Haritonidu 2104, Nataliya Kantarahura 2112, and Maria Buka 2132 will present their essays to prof. Delchev on 16th of December at 13.30h!

График макро График микро

 

_________________________________________________________________________________________________________

ТЕМИ ПО АНАТОМИЯ (ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ И ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЯ) ЗА СТУДЕНТИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2 КУРС, ОСВОБОДЕНИ ОТ ТОЗИ РАЗДЕЛ   /90%/

_____________________________________________________________________________________________________________________

TOPICS FOR ESSAYS ON INTERNAL ORGANS & REGIONAL ANATOMY FOR THE DENTAL STUDENTS!

 

ПЪТНА КАРТА: ДЕНТАЛНА; ДЕНТАЛНА МИКРО; МЕДИЦИ І;

МЕДИЦИ МИКРО; МЕДИЦИ ІІ

 

ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ


Free Joomla Extensions"><

За студентите

Този атлас ще ви е необходим и през четирите семестъра в катедрата - изключително полезно помагало за подготовката ви за всички практични тестове и изпити! Може да го намерите в книжарницата срещу МУ на бул. "В. Априлов".
View Map

Additional information