Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________

1.РЕГЛАМЕНТ 2. РЕГЛАМЕНТ ОСВОБОДЕНИ

1.RULES FOR SUMMER FINAL EXAMS IN ANATOMY AND HISTOLOGY

2. NEW RULES FOR EXEMPTED STUDENTS

ЗАПИСВАНЕ ПОРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЛЯТО 2019-2020

REGISTRATION FOR SUMMER RESIT EXAMS 2019-2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ново!!!! П О П Р А В К И /     R E S I T   F I NAL   E X A M S new!!!

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА СЕПТЕМВРИЙСКАТА ПОПРАВИТЕЛНА  СЕСИЯ Е ONLINE ДО 31.07.2020

THE REGISTRATION FOR SEPTEMBER FINAL EXAMS IS ONLINE -DEADLINE 31.07.2020

EMAIL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ / FOR REGISTRATION - JLIB_HTML_CLOAKING

СЕДМИЦА ПРЕДИ ИЗПИТА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН СПИСЪК СЪС ЗАПИСАНИТЕ, НА КОИТО Е РАЗРЕШЕНО ДА СЕ ЯВЯТ НА ПОРАВИТЕЛНИЯ ИЗПИТ

FINAL LIST WITH STUDENTS WHO ARE REGISTERED AND ALLOWED TO SIT  THE EXAMS WILL BE PUBLISHED A WEEK BEFORE THE EXAM


СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2020 / SEPTEMBER RESIT FINAL EXAMS 2020

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ /   INSTRUCTIONS FOR THE RESIT FINAL EXAMS

СЕПТЕМВРИЙСКАТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИСЪСТВЕНО ЗА ВСИЧКИ, ИЗУЧАВЯЩИ АНАТОМИЯ НА БЪЛГАРСИ И ONLINE ЗА ТЕЗИ НА АНГЛИЙСКИ!

SEPTEMBER RESIT FINAL EXAMS WILL BE HELD DISTANTLY, ONLINE FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH AND IN PERSON FOR THE BULGARIAN STUDYING STUDENTS!

__________________________________________________________________________________________________

КРАЕН УСПЕХ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020 - ФАРМАЦИЯ

RESULTS IN CYTOLOGY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY 2020

RESULTS IN ANATOMY 1ST YEAR MEDICINE 2ND SEMESTER 2020

RESULTS IN ANATOMY 2ND YEAR MEDICINE 2ND SEMESTER 2020

RESULTS IN ANATOMY 1ST YEAR DENTAL MEDICINE 2ND SEMESTER 2020

КРАЕН УСПЕХ МЕДИЦИ 1 КУРС 2020

КРАЕН УСПЕХ МЕДИЦИ 2 КУРС 2020

УСПЕХ 1 КУРС ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 И 2 СЕМЕСТЪР 2019/2020

_______________________________________________________________________________________________

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

Излезе новото подобрено издание на Фотографския атлас!!!

The new updated edition of The Photographic Atlas is in the bookshop now!!!

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information