Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Съобщение

Студентите, желаещи да посещават СИД по Клинична анатомия през учебната 2019/20 година, трябва да се запишат в Учебен отдел в срок до 27.09.2019 г. Кандидатите трябва да са взели изпита по Анатомия I част с успех над добър /4.00/. Курсът ще се провежда всеки четвъртък от 16.30 часа.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Съобщение - Медицински сестри и Акушерки

Занятията в Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология ЩЕ ЗАПОЧНАТ от следващата седмица - 24.09.2019г.


 

ОДОБРЕНИ ДЕМОНСТРАТОРИ / APROVED DEMONSTRATORS

Моля, представете графици със свободното си време до понеделник - 7.10.19 / Please bring your free time schedules - deadline Monday 7th of October

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 


СПИСЪК НА ИЗПИТНИТЕ МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ - ОРГАННА ХИСТОЛОГИЯ за

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-2018


_____________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол изпит фармация 16/09/2019

_______________________________________________________________________________________________________________________

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

 

RECOMMENDED BOOKS:

SOBOTTA ANATOMY TEXTBOOK WILL BE AVAILABLE IN THE LIBRARY SOON!

 

Additional information