Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ”

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "ЦИТОЛОГИЯ, ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ"

ACADEMIC STANDARD FOR  DISCIPLINE ANATOMY AND HISTOLOGY

ACADEMIC STANDART FOR DISCIPLINE CYTOLOGY, GENERAL HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

IMPORTANT MESSAGE FOR THE ANATOMY IN-PERSON EXAM ORGANIZATION FOR 2ND YEAR DENTAL MEDICINE ON 25.01.2022 (TUESDAY)!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПИТА ПО АНАТОМИЯ ЗА 2-РИ КУРС ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА 20.01.2022 (ЧЕТВЪРТЪК)! ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ПОДРОБНО С ИНСТРУКЦИИТЕ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПИТА ПО ЦХЕ ЗА МЕДИЦИ 1-ВИ КУРС НА 17.01.2022 ( ПОНЕДЕЛНИК)! ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ПОДРОБНО С ИНСТРУКЦИИТЕ!

РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ НЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ ЗА ИЗПИТ, САМО ПРЕКЪСНАЛИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ С ЛИНКOВЕТЕ!!!

REGULAR STUDENTS DO NOT REGISTER FOR THE EXAMS, ONLY IRREGULAR STUDENTS HAVE TO REGISTER WITH THE LINKS!!!

САМО ЗА ПРЕКЪСНАЛИ СТУДЕНТИ - Регистрация за изпити зимна сисия 2021/22 :

13.01.2022 ЦХЕ Дентална Медицина / 17.01.2022 ЦХЕ Медицина / 20.01.2022 Анатомия Дентална медицина II курс

НЕ СЕ РЕГИСТРИРАЙ, АКО СИ РЕДОВЕН СТУДЕНТ!!!

ONLY FOR IRREGULAR STUDENTS - Registration for exams in winter session 2021/2022 :

10.01.2022 CHE Exam Dental Medicine / 25.01.2022 Anatomy Exam Dental Medicine II year

DO NOT REGISTER IF YOU ARE A REGULAR STUDENT!!!

Заверки зимен семестър 2021-22/ Signatures winter semester 2021-22

Регламент за изпит по Анатомия Дентална медицина / Rules for Anatomy Exam Dental Medicine

Регламент за изпит по ЦХЕ Медицина/ Регламент за изпит по ЦХЕ Дентална медицина

Rules for CHE exam Dental Medicine

Дати за зимна изпитна сесия 2021/2022 Съобщение МЕД. СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

Dates for winter exam session 2021_2022

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

цена 12лв

Тестовете, които бяха преиздадени в нов обем, за да улеснят подготовката за изпита по Анатомия вече са в книжарниците на Лакс Бук!

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

RECOMMENDED BOOKS:

 

 

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information