Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ! IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

 

УСТНОТО ИЗПИТВАНЕ ЗА 6 КУРС  НА 19.01 ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12.00ч. в Катедрата - Кабинет на проф. Сивков!!!!!

 

NB!!!!   ОСВОБОДЕНИ 3 СЕМЕСТЪР ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2018г. / EXEMPTIONS 3RD SEMESTER DENTAL MEDICINE 2018 NB!!!!

 

ОСВОБОДЕНИ 2 СЕМЕСТЪР ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА / EXEMPTIONS 2ND SEMESTER DENTAL MEDICINE

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

Additional information