Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020 / SUMMER FINAL EXAMS 2020

ДАТИ ЗА РЕДОВНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ЛЯТО 2020 / DATES FOR THE SUMMER FINAL EXAMS AND RESIT FINAL EXAMS 2020

NB!!!!! 1. ЛЯТНА СЕСИЯ - РЕГЛАМЕНТ 2. РЕГЛАМЕНТ ОСВОБОДЕНИ

NB!!!!! 1. RULES FOR SUMMER FINAL EXAMS IN ANATOMY AND HISTOLOGY

2. NEW RULES FOR EXEMPTED STUDENTS

ЗАПИСВАНЕ ПОРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЛЯТО 2019-2020

REGISTRATION FOR SUMMER RESIT EXAMS 2019-2020

___________________________________________________________________________________________________________________________

ново!!!! СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2020 / SEPTEMBER RESIT FINAL EXAMS 2020 new!!!

_______________________________________________________________________________________

КРАЕН УСПЕХ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020 - ФАРМАЦИЯ

RESULTS IN CYTOLOGY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY 2020

RESULTS IN ANATOMY 1ST YEAR MEDICINE 2ND SEMESTER 2020

RESULTS IN ANATOMY 2ND YEAR MEDICINE 2ND SEMESTER 2020

RESULTS IN ANATOMY 1ST YEAR DENTAL MEDICINE 2ND SEMESTER 2020

КРАЕН УСПЕХ МЕДИЦИ 1 КУРС 2020

КРАЕН УСПЕХ МЕДИЦИ 2 КУРС 2020

УСПЕХ 1 КУРС ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 И 2 СЕМЕСТЪР 2019/2020

_______________________________________________________________________________________________

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

Излезе новото подобрено издание на Фотографския атлас!!!

The new updated edition of The Photographic Atlas is in the bookshop now!!!

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information