Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!


АКТУАЛНО   /  UP-TO-DATE


ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОДА - 1семестър 2019

EXEMPTIONS LOCOMOTORY - 1st semester 2019

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВО - 3 семестър 2019

EXEMPTIONS INTERNAL ORGANS - 3 semester 2019


СПИСЪК НА ИЗПИТНИТЕ МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ - ОРГАННА ХИСТОЛОГИЯ за

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-2018


_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

 

RECOMMENDED BOOKS:

SOBOTTA ANATOMY TEXTBOOK WILL BE AVAILABLE IN THE LIBRARY SOON!

 

Additional information