Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

 

КРАЕН УСПЕХ ЗА 2018:

МЕДИЦИ 1 КУРС

МЕДИЦИ 2 КУРС

Фармацевти

 

FINAL SEMESTER GRADES 2018:

MEDICINE 1ST YEAR

MEDICINE 2ND YEAR

CYTOLOGY, HISTOLOGY MEDICINE

ЛИКВИДАЦИЯ 2018 - записване от 12.09.2018

EXTRA EXAM SESSION SEPTEMBER 2018 - registration from 12.09.2018

 

ПРЕПАРАТИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ПО МАКРОСКОПСКА АНАТОМИЯ ЗА ЮНСКА И ЮЛСКА ИЗПИТНИ СЕСИИ 2018 Г. СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ 7,30 ДО 13,00 Ч. в работни дни   В 5 ДИСЕКЦИОННА ЗАЛА.

При провеждане на изпит в залата, препаратите ще бъдат преместени в 1 дисекционна зала.

SELF-STUDY FOR GROSS ANATOMY FINAL EXAMS COULD BE DONE IN 5TH DISSECTION ROOM EVERY WORKING DAY FROM 7.30 AM TO 1.00 PM !

If  a final exam  is held in this room you can move to dissection room No1!

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

Additional information