Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ”

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "ЦИТОЛОГИЯ, ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ"

ACADEMIC STANDARD FOR  DISCIPLINE ANATOMY AND HISTOLOGY

ACADEMIC STANDART FOR DISCIPLINE CYTOLOGY, GENERAL HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ


Дати за Септемврийска поправителна сесия/ Dates for September Resit Session

Записване за поправителна сесия Юли и Септември. Registration for July and September Resit Exams 2020-21

Съобщение за прекъснали студенти- Изпитна сесия 2020-21/ Announcement for irregular students- Exam session 2020-21

Разпределение на студентите по дати и зали- Изпитна сесия 2020-2021

Distribution of the Students' groups by dates and halls- Exam session 2020-2021

Дати за лятна поправителна сесия 2020/2021

Dates for Resit Summer Exam Session 2020/2021

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЛЯТНА СЕСИЯ 2020/2021

RULES FOR EXEMPTION SUMMER EXAM SESSION 2020/2021

Дати за лятната  изпитна сесия, 2020/2021

Dates for summer regular session, 2020/2021

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

цена 12лв

Тестовете, които бяха преиздадени в нов обем, за да улеснят подготовката за изпита по Анатомия вече са в книжарниците на Лакс Бук!

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

RECOMMENDED BOOKS:

 

 

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information