Начало

Welcome

Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология

Department of Anatomy, Histology and Embryology

Remediation dates in Anatomy and Histology are announced for 6th year medical and dental students only:
16th of October 2014 - practical exam for Anatomy 1st year, Anatomy 2nd year and Anatomy for Dental!!! - 16.00h at the department!!!
17th of October - Test and Written question!!! - 13.30h at 1st auditorium!!!

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

КАТЕДРА ПО АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ

бул. Васил Априлов  15A,  Пловдив 4002, България

тел.: + 359 32 602 277, 359 32 602 324, 359 32 602 409

email: JLIB_HTML_CLOAKING

Заповед № 2  /10.10.2014


Определям следната дати за провеждането на ликвидационната изпитна сесия на учебната 2013/2014, г. в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология.

14.10.2014 год. – Анатомия - фармация

Начало на изпита 16.00 ч. ІV аудитория

14.10.2014 год.   – Хистология медицински лаб. +Анатомия Рехаб. ІІ част

Начало на изпита 15.30 ч. в Катедрата

14.10.2014 год. – ЦХЕ – медици и стоматолози

Начало на изпита 15.30 ч. в Катедрата

14.10.2014 год. – Медицински сестри и акушерки

Начало на изпита 14.30 ч. - V аудитория

16.10. 2014  - Анатомия ІІ част – практ. изпит, Анатомия и хистология – дентална медицина – практичен изпит
Начало на изпита 16.00 ч. в Катедрата
17.10.2014 - Анатомия ІІ част, Анатомия и хистология – дент. мед. – тест и писмен изпит
Начало на изпита 14.00 - І аудитория
17.10.2014 – Анатомия специалности МК + Рехаб. І част
Начало на изпита 13.30 ч. VІ аудитория
21.10.2014 год - Анатомия І част
Начало на изпита 14.30 в Катедрата
ІV аудитория – 16.30
Обявените дати се отнасят само за студенти VІ курс специалност медицина и дентална медицина и студенти V курс специалност фармация
Записване в канцеларията на Катедрата от 10.00 до 12.00 часа.
Ръководител на Катедра АХЕ:
/Проф. д-р Стефан Сивков, дм/


График макро График микро

ТЕМИ ПО АНАТОМИЯ (ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ И ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЯ) ЗА СТУДЕНТИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2 КУРС, ОСВОБОДЕНИ ОТ ТОЗИ РАЗДЕЛ   /90%/

_____________________________________________________________________________________________________________________

TOPICS FOR ESSAYS ON INTERNAL ORGANS & REGIONAL ANATOMY FOR THE DENTAL STUDENTS! - Dates will be announced later.

 

ПЪТНА КАРТА: ДЕНТАЛНА; ДЕНТАЛНА МИКРО; МЕДИЦИ І;

МЕДИЦИ МИКРО; МЕДИЦИ ІІ

 

ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ


Free Joomla Extensions"><

За студентите

Този атлас ще ви е необходим и през четирите семестъра в катедрата - изключително полезно помагало за подготовката ви за всички практични тестове и изпити! Може да го намерите в книжарницата срещу МУ на бул. "В. Априлов".
View Map

Additional information