Начало

Welcome

Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология

Department of Anatomy, Histology and Embryology

 

ИЗЛЕЗЕ НОВИЯТ ДВУЕЗИЧЕН ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ

THE NEW BILINGUAL PHOTOGRAPHIC ATLAS IS NOW AVAILABLE

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ОСВОБОДЕНИ 2 СЕМЕСТЪР 2016 / EXEMPTION 2ND SEMESTER 2016 - ТЕМИ И ИНСТРУКЦИИ / TOPICS AND INSTRUCTIONS

СПИСЪК НА ОСВОБОДЕНИТЕ 2 КУРС МЕДИЦИНА 2 СЕМЕСТЪР 2016

A LIST OF THE EXEPMTED STUDENTS 2ND YR 2ND SEMESTER 2016

СПИСЪК НА ОСВОБОДЕНИТЕ 1 КУРС МЕДИЦИНА 2 СЕМЕСТЪР 2016

A LIST OF THE EXEMPTED STUDENTS 1ST YR 2ND SEMESTER 2016

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ПЪТНА КАРТА: ДЕНТАЛНА; ДЕНТАЛНА МИКРО; МЕДИЦИ І;

МЕДИЦИ МИКРО; МЕДИЦИ ІІ

 

ФОТОГРАФСКИ АТЛАС ПО АНАТОМИЯ


Free Joomla Extensions"><

За студентите

Този атлас ще ви е необходим и през четирите семестъра в катедрата - изключително полезно помагало за подготовката ви за всички практични тестове и изпити! Може да го намерите в книжарницата срещу МУ на бул. "В. Априлов".
View Map

АТЛАС НА МОЗЪКА

ATLAS OF THE HUMAN BRAIN

________________________________________________________________________________________

Клинична Невроанатомия

Jpeg - Kitova

Additional information