Начало

Welcome

  • Print

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020 / SUMMER FINAL EXAMS 2020

ДАТИ ЗА РЕДОВНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ЛЯТО 2020 / DATES FOR THE SUMMER FINAL EXAMS AND RESIT FINAL EXAMS 2020

NB!!!!! 1. ЛЯТНА СЕСИЯ - РЕГЛАМЕНТ 2. РЕГЛАМЕНТ ОСВОБОДЕНИ

NB!!!!! 1. RULES FOR SUMMER FINAL EXAMS IN ANATOMY AND HISTOLOGY

2. NEW RULES FOR EXEMPTED STUDENTS

ЗАПИСВАНЕ ПОРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЛЯТО 2019-2020

REGISTRATION FOR SUMMER RESIT EXAMS 2019-2020

__________________________________________________________________

ОСВОБОДЕНИ 1 СЕМЕСТЪР 1 КУРС МЕДИЦИ 2019/20

EXEMPTIONS 1ST SEMESTER 1ST YEAR MEDICINE 2019/20

 

ОСВОБОДЕНИ 1 СЕМЕСТЪР 2 КУРС МЕДИЦИ 2019/20

EXEMPTIONS 1ST SEMESTER 2ND YEAR MEDICINE 2019/20

Важно! Important! - Ново изискване за освободените 2 курс / New requirement for exempted-2nd year medicine

________________________________________________________________________________________________

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

Излезе новото подобрено издание на Фотографския атлас!!!

The new updated edition of The Photographic Atlas is in the bookshop now!!!

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS