Начало

Archive_Dental_Results

Резултати тестове - зимен семестър 2014_15

Дентална 1 цитология и хистология

Дентална 1 анатомия

Дентална 2 анатомия

Дентална 2 анатомия - краен успех

Резултати тестове - летен семестър 2014_15

Дентална 1 анатомия летен семестър

Резултати тестове - зимен семестър 2015_16

Дентална 1 Анатомия зимен семестър 2015_16

Дентална 1 ЦХЕ зимен семестър 2015_16

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2015_16

КРАЕН УСПЕХ ДЕНТАЛНА 2015_16

Резултати тестове - летен семестър 2015_16

Дентална 1 анатомия летен семестър 2015_16

КРАЕН ДЕНТАЛНА 2 СЕМЕСТЪР 2016

Резултати тестове - зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 цитология, хистология зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия - краен успех NB! NB! NB!

Резултати тестове - летен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия летен семестър 2016_17

Резултати тестове - зимен семестър 2017_18

Дентална 2 анатомия !!!!!!!!

Дентална медицина цитология, хистология крайни резултати!!!!

Дентална 1 анатомия

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

 

КРАЕН УСПЕХ ЗА 2018:

МЕДИЦИ 1 КУРС

МЕДИЦИ 2 КУРС

Фармацевти

 

FINAL SEMESTER GRADES 2018:

MEDICINE 1ST YEAR

MEDICINE 2ND YEAR

CYTOLOGY, HISTOLOGY MEDICINE

ЛИКВИДАЦИЯ 2018 - записване от 12.09.2018

EXTRA EXAM SESSION SEPTEMBER 2018 - registration from 12.09.2018

 

ПРЕПАРАТИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ПО МАКРОСКОПСКА АНАТОМИЯ ЗА ЮНСКА И ЮЛСКА ИЗПИТНИ СЕСИИ 2018 Г. СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ 7,30 ДО 13,00 Ч. в работни дни   В 5 ДИСЕКЦИОННА ЗАЛА.

При провеждане на изпит в залата, препаратите ще бъдат преместени в 1 дисекционна зала.

SELF-STUDY FOR GROSS ANATOMY FINAL EXAMS COULD BE DONE IN 5TH DISSECTION ROOM EVERY WORKING DAY FROM 7.30 AM TO 1.00 PM !

If  a final exam  is held in this room you can move to dissection room No1!

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

Archive_not_publish

2015

Топография гръб

Топография шия

Топография гърди

Топография корем

Топография корем II

Топография таз

Топография глава І

Топография глава ІІ

2015 - Дентална 1курс

ЦИТОЛОГИЯ 1 част

ЦИТОЛОГИЯ 2 част

ЕПИТЕЛНА ТЪКАН

СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН

КРЪВНА ТЪКАН, МУСКУЛНА ТЪКАН

НЕРВНА И ПОЛОВА ТЪКАН

ВЪВЕДЕНИЕ АНАТОМИЯ

ОСТЕОЛОГИЯ

АРТРОЛОГИЯ

МИОЛОГИЯ

МУСКУЛИ НА ГОРЕН КРАЙНИК

МУСКУЛИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК

ТОПОГРАФИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК

ТОПОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК I

ТОПОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК II

 

2016_17 - НАЧАЛО

NEW SEMESTER JANUARY 2017

 

Указания за изпит ЦХЕ ->     медици дентални

NB!    КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗПИТ ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ NB!

CRITERIA FOR EXEMPTION FROM THE FINAL EXAM OF ANATOMY AND HISTOLOGY

 

ОСВОБОДЕНИ ДЕНТАЛНА 2 - ВО и ТРУП-2016

ОСВОБОДЕНИ 3 СЕМЕСТЪР ДЕНТАЛНА 2 - 2016

EXAM EXEMPTIONS:  DENTAL MEDICINE 2ND YR FOR INTERNAL ORGANS AND CADAVER 2016

EXAM EXEMPTIONS:  DENTAL MEDICINE 2ND YR FOR NS and HEAD - 3rd semester 2016_17

Дентална 1 лекции

Есен 2017

Цитология

Цитология II

Епителна тъкан

Съединителна тъкан

Кръвна и мускулна тъкани

Нервна и полова тъкан

 

Увод в Анатомията

Остеология

Артрология

Миология

Мускули горен крайник

Мускули долен крайник

Топография горен крайник

Топография долен крайник

Additional information