Начало

История

Д-р Иван Христов - гл. административен асистент

Д-р Росица Иванова - гл. асистент

Д-р Мая Кръстева Батинова - гл. асистент

Д-р Валерия Тананска, ДМ - гл. асистент

Д-р Тодор Стойнов Матев

Д-р Ценка Караманлиева

Д-р Веселина Бербенкова, ДМ

Д-р Илия Киряков

Archive_Dental_Results

Резултати тестове - зимен семестър 2014_15

Дентална 1 цитология и хистология

Дентална 1 анатомия

Дентална 2 анатомия

Дентална 2 анатомия - краен успех

Резултати тестове - летен семестър 2014_15

Дентална 1 анатомия летен семестър

Резултати тестове - зимен семестър 2015_16

Дентална 1 Анатомия зимен семестър 2015_16

Дентална 1 ЦХЕ зимен семестър 2015_16

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2015_16

КРАЕН УСПЕХ ДЕНТАЛНА 2015_16

Резултати тестове - летен семестър 2015_16

Дентална 1 анатомия летен семестър 2015_16

КРАЕН ДЕНТАЛНА 2 СЕМЕСТЪР 2016

Резултати тестове - зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 цитология, хистология зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия - краен успех NB! NB! NB!

Резултати тестове - летен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия летен семестър 2016_17

Резултати тестове - зимен семестър 2017_18

Дентална 2 анатомия !!!!!!!!

Дентална медицина цитология, хистология крайни резултати!!!!

Дентална 1 анатомия

File archive

STUDENTS' CORNER

2016 SUMMER SEMESTER:    2016 WINTER SEMESTER:

LUMBAR TRIANGLE HERNIA Denticulate ligaments

Cervical Plexus Block Limbic system

THE TRIANGLES OF THE NECK Basal ganglia

Spinalis muscle

Cerebellum

Hernias & Hernias

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ”

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "ЦИТОЛОГИЯ, ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ"

ACADEMIC STANDARD FOR  DISCIPLINE ANATOMY AND HISTOLOGY

ACADEMIC STANDART FOR DISCIPLINE CYTOLOGY, GENERAL HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ


Записване за поправителна сесия. Registration for Resit Exams 2020-21

Announcement for CHE Exam Summer Session 2020-21

Съобщение за прекъснали студенти- Изпитна сесия 2020-21/ Announcement for irregular students- Exam session 2020-21

Разпределение на студентите по дати и зали- Изпитна сесия 2020-2021

Distribution of the Students' groups by dates and halls- Exam session 2020-2021

Дати за лятна поправителна сесия 2020/2021

Dates for Resit Summer Exam Session 2020/2021

Нанасяне на изпитни оценки от онлайн семестри- график

Timetable for exam grades in the student's books from online semesters

График за заверки летен семестър 2019-2020

График за заверки зимен семестър 2020-2021

Signatures timetable from the online semesters 2019/2020 and 2020/2021

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЛЯТНА СЕСИЯ 2020/2021

RULES FOR EXEMPTION SUMMER EXAM SESSION 2020/2021

Дати за лятната  изпитна сесия, 2020/2021

Dates for summer regular session, 2020/2021

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Съобщение за организацията на учебния процес в катедрата по Анатомия, Хистология и Ембриология за български студенти от 12.04.2021 до края на летния семестър, 2021

Announcement for the education of the English students in the Department of Anatomy, Histology and Embryology from 12.04.2021 till the end of the summer semester, 2021

 


 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

RECOMMENDED BOOKS:

 

 

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information