Начало

История

Д-р Иван Христов - гл. административен асистент

Д-р Росица Иванова - гл. асистент

Д-р Мая Кръстева Батинова - гл. асистент

Д-р Валерия Тананска, ДМ - гл. асистент

Д-р Тодор Стойнов Матев

Д-р Ценка Караманлиева

Д-р Веселина Бербенкова, ДМ

Д-р Илия Киряков

Archive_Dental_Results

Резултати тестове - зимен семестър 2014_15

Дентална 1 цитология и хистология

Дентална 1 анатомия

Дентална 2 анатомия

Дентална 2 анатомия - краен успех

Резултати тестове - летен семестър 2014_15

Дентална 1 анатомия летен семестър

Резултати тестове - зимен семестър 2015_16

Дентална 1 Анатомия зимен семестър 2015_16

Дентална 1 ЦХЕ зимен семестър 2015_16

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2015_16

КРАЕН УСПЕХ ДЕНТАЛНА 2015_16

Резултати тестове - летен семестър 2015_16

Дентална 1 анатомия летен семестър 2015_16

КРАЕН ДЕНТАЛНА 2 СЕМЕСТЪР 2016

Резултати тестове - зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 цитология, хистология зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия - краен успех NB! NB! NB!

Резултати тестове - летен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия летен семестър 2016_17

Резултати тестове - зимен семестър 2017_18

Дентална 2 анатомия !!!!!!!!

Дентална медицина цитология, хистология крайни резултати!!!!

Дентална 1 анатомия

File archive

STUDENTS' CORNER

2016 SUMMER SEMESTER:    2016 WINTER SEMESTER:

LUMBAR TRIANGLE HERNIA Denticulate ligaments

Cervical Plexus Block Limbic system

THE TRIANGLES OF THE NECK Basal ganglia

Spinalis muscle

Cerebellum

Hernias & Hernias

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ”

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "ЦИТОЛОГИЯ, ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ"

ACADEMIC STANDARD FOR  DISCIPLINE ANATOMY AND HISTOLOGY

ACADEMIC STANDART FOR DISCIPLINE CYTOLOGY, GENERAL HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ


Дати за Септемврийска поправителна сесия/ Dates for September Resit Session

Записване за поправителна сесия Юли и Септември. Registration for July and September Resit Exams 2020-21

Съобщение за прекъснали студенти- Изпитна сесия 2020-21/ Announcement for irregular students- Exam session 2020-21

Разпределение на студентите по дати и зали- Изпитна сесия 2020-2021

Distribution of the Students' groups by dates and halls- Exam session 2020-2021

Дати за лятна поправителна сесия 2020/2021

Dates for Resit Summer Exam Session 2020/2021

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЛЯТНА СЕСИЯ 2020/2021

RULES FOR EXEMPTION SUMMER EXAM SESSION 2020/2021

Дати за лятната  изпитна сесия, 2020/2021

Dates for summer regular session, 2020/2021

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

цена 12лв

Тестовете, които бяха преиздадени в нов обем, за да улеснят подготовката за изпита по Анатомия вече са в книжарниците на Лакс Бук!

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

RECOMMENDED BOOKS:

 

 

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information