Начало

Archive_Dental_Results

Резултати тестове - зимен семестър 2014_15

Дентална 1 цитология и хистология

Дентална 1 анатомия

Дентална 2 анатомия

Дентална 2 анатомия - краен успех

Резултати тестове - летен семестър 2014_15

Дентална 1 анатомия летен семестър

Резултати тестове - зимен семестър 2015_16

Дентална 1 Анатомия зимен семестър 2015_16

Дентална 1 ЦХЕ зимен семестър 2015_16

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2015_16

КРАЕН УСПЕХ ДЕНТАЛНА 2015_16

Резултати тестове - летен семестър 2015_16

Дентална 1 анатомия летен семестър 2015_16

КРАЕН ДЕНТАЛНА 2 СЕМЕСТЪР 2016

Резултати тестове - зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 цитология, хистология зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия - краен успех NB! NB! NB!

Резултати тестове - летен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия летен семестър 2016_17

Резултати тестове - зимен семестър 2017_18

Дентална 2 анатомия !!!!!!!!

Дентална медицина цитология, хистология крайни резултати!!!!

Дентална 1 анатомия

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Съобщение

Студентите, желаещи да посещават СИД по Клинична анатомия през учебната 2019/20 година, трябва да се запишат в Учебен отдел в срок до 27.09.2019 г. Кандидатите трябва да са взели изпита по Анатомия I част с успех над добър /4.00/. Курсът ще се провежда всеки четвъртък от 16.30 часа.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Съобщение - Медицински сестри и Акушерки

Занятията в Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология ЩЕ ЗАПОЧНАТ от следващата седмица - 24.09.2019г.


 

ОДОБРЕНИ ДЕМОНСТРАТОРИ / APROVED DEMONSTRATORS

Моля, представете графици със свободното си време до понеделник - 7.10.19 / Please bring your free time schedules - deadline Monday 7th of October

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 


СПИСЪК НА ИЗПИТНИТЕ МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ - ОРГАННА ХИСТОЛОГИЯ за

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-2018


_____________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол изпит фармация 16/09/2019

_______________________________________________________________________________________________________________________

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

 

RECOMMENDED BOOKS:

SOBOTTA ANATOMY TEXTBOOK WILL BE AVAILABLE IN THE LIBRARY SOON!

 

Archive_not_publish

2015

Топография гръб

Топография шия

Топография гърди

Топография корем

Топография корем II

Топография таз

Топография глава І

Топография глава ІІ

2015 - Дентална 1курс

ЦИТОЛОГИЯ 1 част

ЦИТОЛОГИЯ 2 част

ЕПИТЕЛНА ТЪКАН

СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН

КРЪВНА ТЪКАН, МУСКУЛНА ТЪКАН

НЕРВНА И ПОЛОВА ТЪКАН

ВЪВЕДЕНИЕ АНАТОМИЯ

ОСТЕОЛОГИЯ

АРТРОЛОГИЯ

МИОЛОГИЯ

МУСКУЛИ НА ГОРЕН КРАЙНИК

МУСКУЛИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК

ТОПОГРАФИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК

ТОПОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК I

ТОПОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК II

 

2016_17 - НАЧАЛО

NEW SEMESTER JANUARY 2017

 

Указания за изпит ЦХЕ ->     медици дентални

NB!    КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗПИТ ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ NB!

CRITERIA FOR EXEMPTION FROM THE FINAL EXAM OF ANATOMY AND HISTOLOGY

 

ОСВОБОДЕНИ ДЕНТАЛНА 2 - ВО и ТРУП-2016

ОСВОБОДЕНИ 3 СЕМЕСТЪР ДЕНТАЛНА 2 - 2016

EXAM EXEMPTIONS:  DENTAL MEDICINE 2ND YR FOR INTERNAL ORGANS AND CADAVER 2016

EXAM EXEMPTIONS:  DENTAL MEDICINE 2ND YR FOR NS and HEAD - 3rd semester 2016_17

Дентална 1 лекции

Есен 2017

Цитология

Цитология II

Епителна тъкан

Съединителна тъкан

Кръвна и мускулна тъкани

Нервна и полова тъкан

 

Увод в Анатомията

Остеология

Артрология

Миология

Мускули горен крайник

Мускули долен крайник

Топография горен крайник

Топография долен крайник

Additional information