Lectures - 2nd year

NECK

BACK

ABDOMEN

RETROPERITONEUM

PELVIS

Лекции колеж

2020

Цитология; Хистология

Остеология

Аксиален скелет

Кости и стави - горен крайник

Кости и стави - долен крайник

Мускулна система

Череп

Кръвоносни съдове

Сърце

Дихателна система

Ендокринна система

Женска полова система

Кожа

Лимфна система

Мускулна система

Мъжка полова система

Отделителна система

Сетивни органи

Храносмилателна система

Централна нервна система

РЕХАБИЛИТАТОРИ

Цитология

Остеология

Аксиален скелет

Кости и стави на горен крайник

Кости и стави на долен крайник

Мускулна система - горен крайник

Мускулна система - доленкрайник

Мускулна система - глава, шия , торс

Нервна система

Череп

2015

Инструктори по хранене и безопасност на храните:

ЦХЕ

Дихателна система

Ендокринна система

Лимфна система

Кръвоносни съдове

Сърце

Отделителна система

Храносмилателна система

 

Медицинска козметика:

ЦХЕ

Ендокринна система

Лимфна система

Отделителна система

Храносмилателна система

Кожа

Остеология

Мускулна система

Череп

Кръвоносни съдове

Сърце

Лекции дентална медицина І

Летен семестър 2020

Сърце - доц. Балтаджиев

Дихателна система - доц. Балтаджиев

Храносмилателна система - доц. Пенкова

Лекции - ІІ медици

ГРЪБ

ШИЯ

ГЪРДИ

КОРЕМ

КОРЕМ ІІ

ТАЗ

ГЛАВА І

ГЛАВА ІІ

Additional information