Архив лекции медици

Лекции 2 курс 4 семестър

Топография гръб

Топография шия

Топография гърди

Топография корем

Топография корем II

Топография таз

Топография глава І

Топография глава ІІ

Лекции 1 курс 1 семестър

КОСТИ

СТАВИ

МУСКУЛИ

МСН ГОРЕН КРАЙНИК

МСН ДОЛЕН КРАЙНИК

ТОПОГРАФИЯ ГОРЕН КРАЙНИК

ТОПОГРАФИЯ ДОЛЕНКРАЙНИК

Лекции 1 курс 2 семестър

ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК

МОЗЪЧЕН СТВОЛ

МАЛЪК МОЗЪК

ТАЛАМУС

ХИПОТАЛАМУС

ОБОНЯТЕЛЕН МОЗЪК И ЛИМБИЧНА СИСТЕМА

КОРА НА ГОЛЯМ МОЗЪК

БЯЛО ВЕЩЕСТВО НА ГОЛЯМ МОЗЪК

НИЗХОДЯЩИ ПЪТИЩА

КРЪВОСНАБДЯВАНЕ НА ЦНС

СЕТИВНИ СИСТЕМИ

УХО

ОКО

ЧМН

Цитология и Обща хистология

Цитология

Епителна тъкан

Съединителна тъкан

Кръвна тъкан

Мускулна тъкан

 

Лекции 1 медици

2019

"Oрган на зрението – Георги Буров, Катерина Михайлова, 15 медицинска група"

Риненцефалон - Здравко Иванов, Ивелина Аврамова, I курс ; 3. група, 2019

2018

1 семестър

МИОЛОГИЯ - д-р Пенкова

2 семестър

Увод в морфологията на нервната система. Филогенеза и онтогенеза

2017

Обонятелен мозък и Лимбична система - Тодор Пепелов и Даяна Абусаид

Око - София Димитрова

ЧМН - Аглика Бяндова и Нако Георгиев

 

Цитология

Съединителна тъкан

Кръвна тъкан

Мускулна тъкан

Мускули на горен крайник

2016

Съединителна тъкан - проф. Атанасова

Епителна тъкан

Костна и хрущялна тъкан

Мускулна тъкан

Кръвна тъкан

Ембрионално развитие 1

Ембрионално развитие 2

 

Лекции 2 медици

ГРЪБ

ШИЯ

ГЪРДИ

КОРЕМ

КОРЕМ ІІ

ТАЗ

ГЛАВА І

ГЛАВА ІІ

Additional information