История

Д-р Иван Христов - гл. административен асистент

Д-р Росица Иванова - гл. асистент

Д-р Мая Кръстева Батинова - гл. асистент

Д-р Валерия Тананска, ДМ - гл. асистент

Д-р Тодор Стойнов Матев

Д-р Ценка Караманлиева

Д-р Веселина Бербенкова, ДМ

Д-р Илия Киряков

Archive_Dental_Results

Резултати тестове - зимен семестър 2014_15

Дентална 1 цитология и хистология

Дентална 1 анатомия

Дентална 2 анатомия

Дентална 2 анатомия - краен успех

Резултати тестове - летен семестър 2014_15

Дентална 1 анатомия летен семестър

Резултати тестове - зимен семестър 2015_16

Дентална 1 Анатомия зимен семестър 2015_16

Дентална 1 ЦХЕ зимен семестър 2015_16

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2015_16

КРАЕН УСПЕХ ДЕНТАЛНА 2015_16

Резултати тестове - летен семестър 2015_16

Дентална 1 анатомия летен семестър 2015_16

КРАЕН ДЕНТАЛНА 2 СЕМЕСТЪР 2016

Резултати тестове - зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 цитология, хистология зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия - краен успех NB! NB! NB!

Резултати тестове - летен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия летен семестър 2016_17

Резултати тестове - зимен семестър 2017_18

Дентална 2 анатомия !!!!!!!!

Дентална медицина цитология, хистология крайни резултати!!!!

Дентална 1 анатомия

File archive

STUDENTS' CORNER

2016 SUMMER SEMESTER:    2016 WINTER SEMESTER:

LUMBAR TRIANGLE HERNIA Denticulate ligaments

Cervical Plexus Block Limbic system

THE TRIANGLES OF THE NECK Basal ganglia

Spinalis muscle

Cerebellum

Hernias & Hernias

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ”

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "ЦИТОЛОГИЯ, ОБЩА ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ"

ACADEMIC STANDARD FOR  DISCIPLINE ANATOMY AND HISTOLOGY

ACADEMIC STANDART FOR DISCIPLINE CYTOLOGY, GENERAL HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

IMPORTANT MESSAGE FOR THE ANATOMY IN-PERSON EXAM ORGANIZATION FOR 2ND YEAR DENTAL MEDICINE ON 25.01.2022 (TUESDAY)!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПИТА ПО АНАТОМИЯ ЗА 2-РИ КУРС ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА 20.01.2022 (ЧЕТВЪРТЪК)! ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ПОДРОБНО С ИНСТРУКЦИИТЕ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПИТА ПО ЦХЕ ЗА МЕДИЦИ 1-ВИ КУРС НА 17.01.2022 ( ПОНЕДЕЛНИК)! ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ПОДРОБНО С ИНСТРУКЦИИТЕ!

РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ НЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ ЗА ИЗПИТ, САМО ПРЕКЪСНАЛИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ С ЛИНКOВЕТЕ!!!

REGULAR STUDENTS DO NOT REGISTER FOR THE EXAMS, ONLY IRREGULAR STUDENTS HAVE TO REGISTER WITH THE LINKS!!!

САМО ЗА ПРЕКЪСНАЛИ СТУДЕНТИ - Регистрация за изпити зимна сисия 2021/22 :

13.01.2022 ЦХЕ Дентална Медицина / 17.01.2022 ЦХЕ Медицина / 20.01.2022 Анатомия Дентална медицина II курс

НЕ СЕ РЕГИСТРИРАЙ, АКО СИ РЕДОВЕН СТУДЕНТ!!!

ONLY FOR IRREGULAR STUDENTS - Registration for exams in winter session 2021/2022 :

10.01.2022 CHE Exam Dental Medicine / 25.01.2022 Anatomy Exam Dental Medicine II year

DO NOT REGISTER IF YOU ARE A REGULAR STUDENT!!!

Заверки зимен семестър 2021-22/ Signatures winter semester 2021-22

Регламент за изпит по Анатомия Дентална медицина / Rules for Anatomy Exam Dental Medicine

Регламент за изпит по ЦХЕ Медицина/ Регламент за изпит по ЦХЕ Дентална медицина

Rules for CHE exam Dental Medicine

Дати за зимна изпитна сесия 2021/2022 Съобщение МЕД. СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

Dates for winter exam session 2021_2022

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

цена 12лв

Тестовете, които бяха преиздадени в нов обем, за да улеснят подготовката за изпита по Анатомия вече са в книжарниците на Лакс Бук!

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

RECOMMENDED BOOKS:

 

 

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

Additional information