Резултати от тестове дентална

Зимен семестър 2021/2022

II ДМ Анатомия 2021/2022

I ДМ Анатомия 2021/22 I ДМ ЦХЕ 2021/2022

Летен семестър 2020/2021

Дентална медицина 1 курс Анатомия 2020/2021

Резултати тестове - зимен семестър 2020_21

Дентална медицина 2 Анатомия- зимен семестър 2020/2021

Дентална медицина 1 ЦХЕ краен успех- зимен семестър 2020/21

Дентална медицина 1 Анатомия- зимен семестър 2020/2021

Резултати тестове - летен семестър 2019_20

Дентална медицина 1 и 2 семестър анатомия – дистанционен колоквиум 1

Резултати тестове - зимен семестър 2019_20

Дентална медицина 1 семестър ЦХЕ

Дентална медицина ЦХЕ краен успех

Дентална медицина 3 семестър анатомия

Резултати тестове - летен семестър 2018_19

Дентална медицина 1 и 2 семестър анатомия

Резултати тестове - зимен семестър 2018_19

Дентална медицина 3 семестър анатомия

Дентална медицина 1 семестър ЦХЕ

Дентална медицина 1 семестър Анатомия

Крайни резултати - Дентална медицина 2 курс

Резултати тестове - летен семестър 2017_18

Дентална медицина 1, 2 семестър анатомия

Резултати тестове - зимен семестър 2017_18

Дентална 2 анатомия !!!!!!!!

Дентална медицина цитология, хистология крайни резултати!!!!

Дентална 1 анатомия

Additional information