Начало

Archive_Dental_Results

Резултати тестове - зимен семестър 2014_15

Дентална 1 цитология и хистология

Дентална 1 анатомия

Дентална 2 анатомия

Дентална 2 анатомия - краен успех

Резултати тестове - летен семестър 2014_15

Дентална 1 анатомия летен семестър

Резултати тестове - зимен семестър 2015_16

Дентална 1 Анатомия зимен семестър 2015_16

Дентална 1 ЦХЕ зимен семестър 2015_16

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2015_16

КРАЕН УСПЕХ ДЕНТАЛНА 2015_16

Резултати тестове - летен семестър 2015_16

Дентална 1 анатомия летен семестър 2015_16

КРАЕН ДЕНТАЛНА 2 СЕМЕСТЪР 2016

Резултати тестове - зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия зимен семестър 2016_17

Дентална 1 цитология, хистология зимен семестър 2016_17

Дентална 2 анатомия - краен успех NB! NB! NB!

Резултати тестове - летен семестър 2016_17

Дентална 1 анатомия летен семестър 2016_17

Резултати тестове - зимен семестър 2017_18

Дентална 2 анатомия !!!!!!!!

Дентална медицина цитология, хистология крайни резултати!!!!

Дентална 1 анатомия

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ACADEMIC STANDARD FOR THE DISCIPLINE ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_______________________________________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ” - ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ!

IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

_______________________________________________________________________________________________

1.РЕГЛАМЕНТ 2. РЕГЛАМЕНТ ОСВОБОДЕНИ

1.RULES FOR SUMMER FINAL EXAMS IN ANATOMY AND HISTOLOGY

2. NEW RULES FOR EXEMPTED STUDENTS

ЗАПИСВАНЕ ПОРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЛЯТО 2019-2020

REGISTRATION FOR SUMMER RESIT EXAMS 2019-2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ново!!!! П О П Р А В К И /     R E S I T   F I NAL   E X A M S new!!!

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА СЕПТЕМВРИЙСКАТА ПОПРАВИТЕЛНА  СЕСИЯ Е ONLINE ДО 31.07.2020

THE REGISTRATION FOR SEPTEMBER FINAL EXAMS IS ONLINE -DEADLINE 31.07.2020

EMAIL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ / FOR REGISTRATION - JLIB_HTML_CLOAKING

СЕДМИЦА ПРЕДИ ИЗПИТА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН СПИСЪК СЪС ЗАПИСАНИТЕ, НА КОИТО Е РАЗРЕШЕНО ДА СЕ ЯВЯТ НА ПОРАВИТЕЛНИЯ ИЗПИТ

FINAL LIST WITH STUDENTS WHO ARE REGISTERED AND ALLOWED TO SIT  THE EXAMS WILL BE PUBLISHED A WEEK BEFORE THE EXAM


СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2020 / SEPTEMBER RESIT FINAL EXAMS 2020

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ /   INSTRUCTIONS FOR THE RESIT FINAL EXAMS

СЕПТЕМВРИЙСКАТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИСЪСТВЕНО ЗА ВСИЧКИ, ИЗУЧАВЯЩИ АНАТОМИЯ НА БЪЛГАРСИ И ONLINE ЗА ТЕЗИ НА АНГЛИЙСКИ!

SEPTEMBER RESIT FINAL EXAMS WILL BE HELD DISTANTLY, ONLINE FOR STUDENTS STUDYING IN ENGLISH AND IN PERSON FOR THE BULGARIAN STUDYING STUDENTS!

__________________________________________________________________________________________________

КРАЕН УСПЕХ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020 - ФАРМАЦИЯ

RESULTS IN CYTOLOGY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY 2020

RESULTS IN ANATOMY 1ST YEAR MEDICINE 2ND SEMESTER 2020

RESULTS IN ANATOMY 2ND YEAR MEDICINE 2ND SEMESTER 2020

RESULTS IN ANATOMY 1ST YEAR DENTAL MEDICINE 2ND SEMESTER 2020

КРАЕН УСПЕХ МЕДИЦИ 1 КУРС 2020

КРАЕН УСПЕХ МЕДИЦИ 2 КУРС 2020

УСПЕХ 1 КУРС ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1 И 2 СЕМЕСТЪР 2019/2020

_______________________________________________________________________________________________

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

Излезе новото подобрено издание на Фотографския атлас!!!

The new updated edition of The Photographic Atlas is in the bookshop now!!!

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

MORE NEUROANATOMY BOOKS

File archive

STUDENTS' CORNER

2016 SUMMER SEMESTER:    2016 WINTER SEMESTER:

LUMBAR TRIANGLE HERNIA Denticulate ligaments

Cervical Plexus Block Limbic system

THE TRIANGLES OF THE NECK Basal ganglia

Spinalis muscle

Cerebellum

Hernias & Hernias

Архив лекции фармация

ЛЕКЦИИ 2016

Двигателна система - кости и стави

Двигателна система - мускули

 

 

 

Additional information