Сесия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

КАТЕДРА ПО АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ

бул. Васил Априлов  15A,  Пловдив 4002, България

тел.: + 359 32 602 277, 359 32 602 324, 359 32 602 409

email: JLIB_HTML_CLOAKING

Заповед №  17 /20.04.2017

 

Определям следните дати за провеждането лятна изпитна сесия на учебната 2016/2017 г. в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология

LINK

 

/Проф. д-р Стефан Сивков, дм/

 

Указания за изпита:

- първи медици

- втори медици

Практичен изпит - разпределение на маркерите медици - ТУК ; дентална - ТУК

- микроскопски маркери - ТУК

- макроскопски маркери - ТУК

 

Съобщения - колеж

Съобщение

Съобщение - Дентална I

 

 

 

Съобщение - Дентална II


Освободени 3 семестър 2019/2020

 

 

 

Съобщение-МЕДИЦИ I

Съобщение

 

Additional information