Екип

 

 


Ръководител катедра - Доц. д-р Стоян Новаков, ДМ

Ръководител сектор Анатомия -

Проф. д-р Стефан Сивков, ДМ

Ръководител сектор Цитология, хистология и ембриология -

Проф. д-р Пепа Атанасова, ДМ


 Хабилитирани преподаватели

Проф. Д-р Ивета Антонова Коева, ДМ

Доц. Д-р Слави Димитров Делчев, ДМ

Доц. Д-р Атанас Балтаджиев, ДМ

Доц. Д-р Таня Китова, ДМ

Доц. Д-р Надя Пенкова, ДМ
Преподаватели

Д-р Нина Йотова - гл. асистент

Д-р Елисавета Суванджиева - гл. асистент

Д-р Спас Мулетаров - гл. асистент

Д-р Ферихан Ахмед-Попова, ДМ - гл. асистент, Отговорник Учебна дейност

Д-р Цветанка Петлешкова - гл. асистент, отговорник по качеството

Д-р Антоанета Фъсова - гл. асистент, главен административен отговорник

Д-р Фани Гергинска, ДМ - гл. асистент

Д-р Дарина Барбутска, ДМ - гл. асистент

Д-р Елена Даскалова, ДМ - гл. асистент


Д-р Лилия Грозлекова, ДМ - гл. асистент

Д-р Елена Божикова, ДМ - гл. асистент


Д-р Здравка Харизанова - асистент

д-р Анелия Петрова - асистент


д-р Марин Канарев - асистент


Д-р Надежда Кадрева - асистент


Д-р Кристиян Аргиров - асистент

Надежда Петрова, ДБ - асистент


Валентина Тричкова - биолог

Хонорувани преподаватели

Д-р Златизара Тодорова - асистент

Д-р Ангел Белов - асистент

Лаборанти

Златка Лозанова

Димитър Костов Делев - лаборант

Наталия Владимирова - лаборант

Гергана Гаралиева - лаборант

Росица Николова

Марияна Попова

Санитари

Румяна Божичкова

Галина Ламбрева

Ели Москова


 

 

 

 

 

 

 
 


 

  

 


 


 


 

 

 Additional information