Сесия 2018/Final Exam 2018

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2018

SEPTEMBER RESIT SESSION 2018

ЛИКВИДАЦИЯ 2018 - записване от 12.09.2018

EXTRA EXAM SESSION SEPTEMBER 2018 - registration from 12.09.2018

 

 

ПРЕПАРАТИ ЗА САМОПОДГОТОВКА ПО МАКРОСКОПСКА АНАТОМИЯ ЗА ЮНСКА И ЮЛСКА ИЗПИТНИ СЕСИИ 2018 Г. СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ 7,30 ДО 13,00 Ч. в работни дни В 5 ДИСЕКЦИОННА ЗАЛА.

При провеждане на изпит в залата, препаратите ще бъдат преместени в 1 дисекционна зала.

СЪОБЩЕНИЕ

Всеки студент, явяващ се на изпит през поправителна сесия, трябва да се запише предварително в канцеларията на Катедрата /преди датата на изпита/ от 10 до 12.00 часа.

На изпита не се допускат студенти незаписани в протокола.

От Катедрата

 

ANNOUNCEMENT

Students must apply for remediation at the Department office from 10.00 to 12.00 at least one day before the exam.

Students who do not apply will not be allowed to enter the exam.

Dept. of Anatomy, histology and embryology


СЪОБЩЕНИЕ

ВЗЕТИЯТ ПРАКТИЧЕН ИЗПИТ ПО АНАТОМИЯ ЩЕ СЕ ПРИЗНАВА ПРИ ВСЯКО СЛЕДВАЩО ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ.

Изготвил: Д-р Ц. Петлешкова

/отг. по учебната дейност/

The practical exam once passed will be valid for all the subsequent exams!

 

Указания ЦХЕ медицина 2018

Указания ЦХЕ дентална медицина 2018

Указания Фармацевти изпит 2018

Указание Анатомия дентална изпит  2016

Указания 1 медици изпит  2016

Указания 2 медици изпит  2016

Указания Медицински лаборанти изпит


 

Практичен изпит - разпределение на маркерите медици - ТУК ; дентална - ТУК

- микроскопски маркери - ТУК

- макроскопски маркери - ТУК

Additional information