Сесия 2020/Final Exam 2020

ЛЯТНА СЕСИЯ 2020 / SUMMER FINAL EXAMS 2020

ДАТИ ЗА РЕДОВНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ЛЯТО 2020 / DATES FOR THE SUMMER FINAL EXAMS AND RESIT FINAL EXAMS 2020

NB!!!!! 1. ЛЯТНА СЕСИЯ - РЕГЛАМЕНТ 2. РЕГЛАМЕНТ ОСВОБОДЕНИ

NB!!!!! 1. RULES FOR SUMMER FINAL EXAMS IN ANATOMY AND HISTOLOGY

2. NEW RULES FOR EXEMPTED STUDENTS

ЗАПИСВАНЕ ПОРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЛЯТО 2019-2020

REGISTRATION FOR SUMMER RESIT EXAMS 2019-2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Поправителна сесия 2020 - Септември /  Resit Final Exams 2020 -  September

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗПИТА НА 2.09.2020

LIST OF THE STUDENTS FOR FINAL EXAM ON 4TH OF SEPTEMBER 2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Практичен изпит - разпределение на маркерите медици - ТУК ; дентална - ТУК

- микроскопски маркери - ТУК

- макроскопски маркери - ТУК

Additional information