Сесия 2021/Final Exam 2021

  • Print

Дати за лятната  изпитна сесия, 2020/2021

Dates for summer regular session, 2020/2021

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ЛЯТНА СЕСИЯ 2020/2021

RULES FOR EXEMPTION SUMMER EXAM SESSION 2020/2021

Практичен изпит - разпределение на маркерите медици - ТУК ; дентална - ТУК

- микроскопски маркери - ТУК

- макроскопски маркери - ТУК