Начало

Welcome

DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY

_____________________________________________________________________

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА„АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ: КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ! IMPORTANT FOR THE STUDENTS: CRITERIA FOR EXEMPTIONS!

 

УСТНОТО ИЗПИТВАНЕ ЗА 6 КУРС  НА 19.01 ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12.00ч. в Катедрата - Кабинет на проф. Сивков!!!!!

 

NB!!!!   ОСВОБОДЕНИ 3 СЕМЕСТЪР ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 2018г. / EXEMPTIONS 3RD SEMESTER DENTAL MEDICINE 2018 NB!!!!

 

ОСВОБОДЕНИ 2 СЕМЕСТЪР ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА / EXEMPTIONS 2ND SEMESTER DENTAL MEDICINE

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ КАТЕДРАТА:

 

RECOMMENDED BOOKS:

 

Archive_not_publish

2015

Топография гръб

Топография шия

Топография гърди

Топография корем

Топография корем II

Топография таз

Топография глава І

Топография глава ІІ

2015 - Дентална 1курс

ЦИТОЛОГИЯ 1 част

ЦИТОЛОГИЯ 2 част

ЕПИТЕЛНА ТЪКАН

СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН

КРЪВНА ТЪКАН, МУСКУЛНА ТЪКАН

НЕРВНА И ПОЛОВА ТЪКАН

ВЪВЕДЕНИЕ АНАТОМИЯ

ОСТЕОЛОГИЯ

АРТРОЛОГИЯ

МИОЛОГИЯ

МУСКУЛИ НА ГОРЕН КРАЙНИК

МУСКУЛИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК

ТОПОГРАФИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК

ТОПОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК I

ТОПОГРАФИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК II

 

2016_17 - НАЧАЛО

NEW SEMESTER JANUARY 2017

 

Указания за изпит ЦХЕ ->     медици дентални

NB!    КРИТЕРИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗПИТ ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ NB!

CRITERIA FOR EXEMPTION FROM THE FINAL EXAM OF ANATOMY AND HISTOLOGY

 

ОСВОБОДЕНИ ДЕНТАЛНА 2 - ВО и ТРУП-2016

ОСВОБОДЕНИ 3 СЕМЕСТЪР ДЕНТАЛНА 2 - 2016

EXAM EXEMPTIONS:  DENTAL MEDICINE 2ND YR FOR INTERNAL ORGANS AND CADAVER 2016

EXAM EXEMPTIONS:  DENTAL MEDICINE 2ND YR FOR NS and HEAD - 3rd semester 2016_17

Архив лекции фармация

ЛЕКЦИИ 2016

Двигателна система - кости и стави

Двигателна система - мускули

 

 

 

Additional information