Материали Клинична Анатомия

Зимен семестър 2021/2022

Клинична ембриология и свързана патология

Зимен семестър 2018:

HUMERUS

ТАЗОБЕДРЕНА И РАМЕННА СТАВА -хирургични достъпи

ХИРУРГИЧНА АНАТОМИЯ НА НОСА

В. Маринов - link1. link2. link3. link4.

ЛЕКЦИИ:

Точна диагностика - педиатрия

Кардиология - Доц.Д-р Владимирова-Китова, дм

Гръдна стена. Диафрагма - Доц. Д-р И. Новаков

Медиастинум - Доц. Д-р И. Новаков

Клинична анатомия на панкреаса - Проф.Д-р Р.Димов

Инфраколичен отдел - д-р Ташев

Хирургична анатомия на лимфния дренаж на половия член - Проф. Дечев

Ембриология и свързана патология

 

Зимен семестър 2016

Доц. Владимирова-Китова

УВРЕДИ НА СТРУКТУРИТЕ В НЕРВНАТА СИСТЕМА

Черепномозъчни нерви

Хеморагични съдови заболявания на мозъка - проф. Китов

 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ - 2016

Летен семестър 2017

Глава и шия - Щитовидна жлеза - Проф. Д-р Росен Димов,д.м.

Медиастинум - Доц. Д-р Иван Новаков, дмн.

Клинична анатомия на гръдна стена - Доц д-р И. Новаков, дмн

 

Зимен семестър 2017

Сърдечно-съдова система - Доц.Д-р Владимирова-Китова, дм

Око - д-р В. Маринов, дм

Аденоидна вегитация - Диляна ВИЧЕВА

Съвременни методи за лечение на патологията на гръбначния стълб - д-р. Б. Калнев


Additional information